Termeni de utilizare

Prin accesarea și utilizarea sistemului Logbox („Serviciu”) sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile următoare („Termeni și condiții”).

Definiții

1.      „Furnizor de servicii” înseamnă Global BIT Operational SRL, societate cu sediul social in Bucuresti, str. Antiaeriana, nr. 6A86, sector 5, Bucuresti.

2.      „Serviciu” înseamnă accesul la aplicație trimis de furnizorul de servicii prin intermediul Logbox.ro în ​​condițiile de serviciu, în conformitate cu specificațiile publicate pe site-urile furnizorului de servicii.

3.      „Aplicație” înseamnă un software care permite efectuarea serviciului, care facilitează gestionarea unei companii de servicii (în special un salon de coafură, un salon de înfrumusețare, un salon de bronzat), instalat pe serverele furnizorului de servicii, pus la dispoziția clientului pe dispozitivul acestuia (computer, tabletă sau smartphone) prin intermediul unui browser de Internet, accesibil printr-un protocol HTTP sau HTTPS după conectarea cu adresa de e-mail (și / sau login) a utilizatorului și parola.

4.      „Client” înseamnă o entitate cu o capacitate juridică suficientă, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale, care să facă obiectul drepturilor și obligațiilor ce impun prestarea Serviciului de la Furnizorul de servicii prin completarea formularului electronic de înregistrare disponibil pe site-urile Furnizorului de servicii.

5.      „Contul” se refera la contul individual al Clientului care permite utilizarea Serviciului. Contul va fi creat conform solicitării Clientului în cadrul subdomeniilor disponibile.

6.      „Utilizator”înseamnă Clientul sau angajatul Clientului care utilizează Serviciul și care este alocat unui anumit Cont. Angajatul Clientului este orice persoană identificată de Client ca angajat al lui.

7.      „Taxă de subscriere” înseamnă comisionul plătit în avans de către client pentru serviciul efectuat în perioada de decontare fixă ​​lunară, în conformitate cu Tabelul de Plăți, plătit prin transfer bancar sau prin sistemul electronic de plăți, după eliberarea unui document contabil corespunzător de către Furnizorul de servicii.

8.      „Perioada de decontare” înseamnă o perioadă de timp cuprinsă între prima și ultima zi a unei luni.

9.      „Perioada incompleta de decontare” înseamnă o perioadă de timp diferită de perioada dintre prima și ultima zi a unei luni.

10.  „Forța majoră” înseamnă tot ce poate apărea dincolo de sfera de aplicare și supraveghere a furnizorului de servicii.

11.  „Perioada de probă” înseamnă o perioadă de 30 zile consecutive, numărată din ziua în care un nou utilizator primește confirmarea înregistrării de la furnizorul de servicii. În acest timp, un nou utilizator are dreptul să utilizeze serviciul fără obligația de a plăti taxa de abonament.

12.  „Planul de abonare” înseamnă un domeniu de aplicare al serviciului, care trebuie efectuat în funcție de alegerea clientului. Planurile speciale de abonament sunt la prețuri diferite.

13.  „Înregistrare” înseamnă completarea formularului de solicitare de către client prin livrarea datelor personale și transmiterea lor către furnizorul de servicii. După înregistrare, furnizorul de servicii contactează clientul pentru a confirma datele conținute în formular.

14.  „Acord” înseamnă acești termeni de serviciu împreună cu tabelul de plăți.

15.  „Tabelul Plăților” înseamnă anexa 1 la termenii serviciului prezent, care face parte integrantă din acesta. Tabelul de plată conține informații privind taxele de abonament (în funcție de planul de abonament) și, de asemenea, prețurile pentru alte servicii efectuate de prestatorul de servicii. Tabelul de plată este disponibil pe site-urile furnizorului de servicii.

16.  „Anulare” înseamnă o declarație făcută în scris de către client (prin e-mail sau prin formularul de contact din cerere), conform căruia clientul declară abandonarea utilizării serviciului.

Dispoziții generale  

1.      Termenii serviciului definesc regulile de utilizare a serviciului de către client.

2.      Prin utilizarea serviciului, clientul este de acord să respecte termenii acestuia în întregime.

3.      Accesul la serviciu este furnizat prin intermediul internetului exclusiv utilizatorilor înregistrați.

4.      Fiecare client are dreptul la o singură inregistrare.

Drepturile și obligațiile clientului 

1.      Clientul deține toate datele stocate în contul lui.

2.      Clientul are dreptul la asistență tehnică gratuită furnizată prin e-mail la [email protected]

3.      Clientul este obligat să furnizeze date adevărate, exacte și complete în timpul procesului de înregistrare.

4.      Clientul este obligat să plătească taxa de abonament în termenele specificate în Termenii Serviciului, în conformitate cu planul de abonament selectat.

Drepturile și obligațiile furnizorului de servicii  

1.      Furnizorul de servicii este obligat să efectueze investigarea, examinarea si analiza atenta a informatiilor pentru a face aplicația accesibilă și operațională, pentru care clientul plătește o taxă lunară de abonament.

2.      Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a denunța serviciul și de a bloca accesul la contul clientului în următoarele situații:  a. Prezentarea de către client a unor date false, inexacte sau incomplete, care împiedică recunoașterea clientului în scopul decontării conturilor;b. Incălcarea de către client a oricărei prevederi a termenilor și condițiilor în cazul în care o astfel de încălcare împiedică în mod semnificativ desfășurarea în continuare a serviciului de către prestatorul de servicii; c. Ilegale sau contrare bunei utilizări a contului de către client.

3.      Furnizorul de servicii are dreptul de a actualiza aplicația și resursele tehnice utilizate pentru executarea serviciului și dreptul de a suspenda accesul la serviciu în timpul procesului de actualizare.

4.      Furnizorul de servicii are dreptul de a modifica prețul serviciului. Modificările potențiale intră în vigoare de la data publicării unui nou tabel de plată pe site-urile furnizorului de servicii, în care clienții existenți sunt obligați să respecte prevederile.

Ordine și furnizare de servicii, planuri de abonament, taxe       

1.  Furnizorul de servicii transmite planuri de abonament în conformitate cu tabelul de plată.

2.  Completând și depunând formularul de înregistrare disponibil pe site-urile furnizorului de servicii, clientul plasează o comandă pentru serviciu.

3.  După confirmarea de către furnizorul de servicii sau angajatul furnizorului de servicii a valabilității datelor transmise de client în timpul procesului de înregistrare, serviciul este activat pe o perioadă nedeterminată, ceea ce are drept rezultat începerea perioadei de probă.

4.  Taxele de abonament sunt prețurile exprimate în lei) și nu poarta TVA. Orice modificare a cotelor de TVA nu constituie o modificare a termenilor de utilizare. Orice prețuri brute enumerate în tabelul de plată sunt doar pentru scopuri demonstrative.

5.  Taxa de abonament depinde de planul de abonament și este listat în tabelul de plată.

6.  Plata se efectuează prin intermediul unui transfer bancar sau al unui sistem de plată către contul bancar menționat în factura proforma.

7. În cazul în care clientul nu efectuează o plată pentru taxa de abonament în timpul perioadei de probă, accesul la serviciu va fi blocat după încheierea perioadei de probă. Blocarea accesului înseamnă că aesta nu va putea să utilizeze serviciul. În acest caz, acordul va expira până la sfârșitul primei perioade de decontare. Furnizorul de servicii va stoca toate datele clientului, în conformitate cu prevederile.

8. În cazul circumstanțelor menționate la punctul de mai sus, accesul la serviciu este deblocat după ce clientul plătește taxa de abonament pentru cel puțin o perioadă de decontare. Un client care a avut acces la serviciul deblocat nu are dreptul la o perioadă de încercare reînnoită.

9. Clientul este obligat să plătească taxa de abonament pentru o anumită perioadă de decontare, în conformitate cu planul de abonament selectat, în avans, în ziua sau înaintea celei de-a zecea zile a fiecărei luni. Plata se efectuează în contul bancar menționat în factura proformă generată de sistem. Odată ce plata pentru factura pro forma a fost primită, furnizorul de servicii va emite o factură și o va trimite la adresa de e-mail furnizată de client.

10.  În cazul în care perioada de probă care se încheie într-o zi diferită de ultima zi a lunii si în cazul în care clientul nu anulează serviciul în conformitate cu prevederile, acesta este obligat să plătească taxa de subscriere pentru o perioadă de decontare incompletă. Suma datorată corespunde numărului de zile rămase în lună. Suma datorată trebuie specificată pe factura proformă generată.

11.  În cazul în care clientul nu achită taxa de abonament în termenul specificat, furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a suspenda accesul la serviciu după 20 de zile calendaristice de la ultima zi a perioadei de decontare anterioare.

12.  Clientul autorizează furnizorul de servicii să emită facturi nepurtatoare de TVA și să le trimită prin poștă electronică, în conformitate cu legislatia in vigoare.

13.  Fiecare factură se emite cu data primei zile a unei perioade de decontare sau a unei perioade de decontare incompletă pentru care se efectuează plata.

14.  Clientul are dreptul de a schimba planul de abonament în orice moment în timpul perioadei de decontare.

15.  Suma datorată unei modificări a planului de abonament va fi decontată în baza tabelului de plăți proporțional cu timpul în care clientul a utilizat un anumit plan de abonament.

16.  În cazul în care planul de plată scade de la mai mult la mai puțin costisitor, furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a nu returna plata pentru taxa de abonament care a fost deja efectuată. La solicitarea clientului, aceste plăți pot fi creditate pentru plățile viitoare.

17.  Clientul are dreptul să anuleze serviciul în orice moment. Cu toate acestea, taxele de abonament care au fost deja plătite nu sunt returnate. Rambursarea taxelor de abonament plătite și nefolosite este posibilă numai dacă furnizorul de servicii nu îndeplinește îndatoririle specificate în termenii de utilizare sau clientul nu a acceptat modificări în termenii de utilizare sau în cerere, cu condiția ca schimbarea în aplicație sa aiba legătură cu reducerea numărului de caracteristici ale aplicației.

18.  În cazul în care clientul anulează serviciul, acesta are dreptul la o copie a datelor stocate în contul lui. Copia datelor va fi creată la solicitarea clientului depusă prin intermediul panoului administratorului în cel mult 180 de zile de la data de anulare a serviciului. După acel moment, furnizorul de servicii are dreptul de a șterge contul împreună cu toate datele clientului.

Reclamații

1. Clientul are dreptul de a adresa o plângere în legătură cu serviciul în orice moment.

2. Furnizorul de servicii trebuie să investigheze o reclamație în termen de 10 zile lucrătoare, cu excepția cazului în care investigarea reclamației în acest termen nu este posibilă sau clientul nu a descris reclamația într-o manieră adecvată sau nu a furnizat detalii care să permită identificarea clientului. În astfel de cazuri, termenul de investigare a reclamației începe în ziua în care furnizorul de servicii poate, cu proptitudinea necesară, să răspundă la o plângere sau în ziua în care clientul furnizează detalii care să permită furnizorului de servicii să investigheze reclamația.

3. Răspunsul la o plângere va fi trimis de furnizorul de servicii la o adresă de poștă electronică furnizată de client.

 

 Răspundere 

1. Furnizorul de servicii refuza în mod expres orice răspundere pentru orice întrerupere a serviciului sau utilizare întrerupta în cazul: a) circumstanțe dincolo de controlul furnizorului de servicii (de exemplu, un caz de forță majoră);b) trebuie să efectuați orice reparații, modificări sau întreținerea echipamentului sau a software-ului utilizat pentru furnizarea serviciului.  În particular, clientul nu are dreptul la nicio revendicare dacă durata totală a serviciului care nu este disponibil nu depășește 24 de ore într-o perioadă de decontare; c) erori sau întârzieri în furnizarea de servicii, cu excepția cazului în care erorile sau întârzierile se datorează unei defecțiuni a furnizorului de servicii;d) daune cauzate de orice software (inclusiv malware) folosit de terțe părți sau de client.

2. Răspunderea furnizorului de servicii pentru orice alte daune sau pierderi va fi limitată la de trei ori suma plătită pentru ultima perioadă de decontare. În cazul în care durata totală a întreruperii serviciului depășește 24 de ore în cadrul unei perioade de decontare și nu este cauzată de vina clientului, furnizorul de servicii, la solicitarea scrisă a clientului care conține numărul contului bancar al acestuia, va returna imediat partea din taxa de abonament proporțional cu durata  de întrerupere a serviciului până la sfarsitul  perioadei de decontare sau va credita partea menționată a taxei de abonament către perioadele viitoare de decontare, în funcție de alegerea clientului.

3. Furnizorul de servicii refuza în mod expres orice răspundere pentru orice daune sau pierderi suferite de client în legătură cu funcționarea necorespunzătoare a serverelor utilizate pentru găzduirea aplicației sau în orice alte împrejurări în care acesta este eliberat de răspundere în conformitate cu prevederile legii privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice.

4. Clientul este obligat să acopere orice daune rezultate din neglijența lui sau acțiuni contrare legii, Termenilor de Utilizare sau convențiilor sociale, indiferent de vina acestuia. În special, acest lucru înseamnă că furnizorul de servicii este eliberat de orice reclamații depuse de terți și clientul este obligat să acopere toate cheltuielile suportate de furnizorul de servicii sau orice altă terță parte ca urmare a acțiunilor clientului inclusiv, dar fără a se limita la taxele de depunere, onorariile avocaților și costurile de judecată rezultate din utilizarea de către client a serviciului.

Drepturile de autor și protecția datelor  

1.      Toate materialele publicate pe site, inclusiv modul în care sunt prezentate, reprezintă proprietatea Global BIT Operational SRL și sunt protejate în conformitate cu cele menționate mai sus. Acest drept este limitat exclusiv de prestatorul de servicii, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres.

2.      Orice utilizare, reproducere sau distribuire a materialelor menționate la punctul de mai sus necesită o permisiune scrisă din partea furnizorului de servicii.

Dispoziții finale  

1.      Utilizarea serviciului și a cererii este reglementată și interpretată în conformitate cu legislatia din Romania.

2.      Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a introduce modificări ale serviciului și ale aplicației, în special în ceea ce privește conținutul afișat și funcționalitatea oferită. Furnizorul de servicii își rezervă, de asemenea, dreptul de a înceta să ofere serviciul și / sau de a susține aplicația, precum și de a introduce modificări la termeni și condiții. Modificările din termeni și condiții vor fi valabile de îndată ce vor fi publicate pe site-urile furnizorului de servicii, cu excepția cazului în care clientul anulează serviciul în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării actualizărilor.

În acest caz, serviciul va fi anulat la sfârșitul perioadei de decontare în care clientul a anulat serviciul. Același lucru este valabil și pentru modificările din tabelul de plată, diferența fiind că modificările devin efective în prima zi a perioadei de decontare, care urmează perioadei în care sunt publicate modificările din tabelul de plată.