Prin accesarea și utilizarea sistemului Logbox („Serviciu”) sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile următoare („Termeni și condiții”).

Definiții

 1. „Furnizor de servicii” este reprezentat de compania GLOBAL BIT OPERATIONAL SRL, cu sediul social în București, str. Antiaeriană, nr. 6A86, camera 1, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15680/2018, CUI RO40078467
 2. „Serviciu” înseamnă accesul la aplicație trimis de furnizorul de servicii prin intermediul www.logbox.ro și www.app.logbox.ro, în condițiile de serviciu, în conformitate cu specificațiile publicate pe site-urile furnizorului de servicii.
 3. „Aplicație” înseamnă un software care permite efectuarea serviciului, care facilitează gestionarea unei companii de servicii (în special un salon de coafură, un salon de înfrumusețare, un salon de bronzat), instalat pe serverele furnizorului de servicii, pus la dispoziția clientului pe dispozitivul acestuia (computer, tabletă sau smartphone) prin intermediul unui browser de Internet, accesibil printr-un protocol HTTP sau HTTPS după conectarea cu adresa de e-mail (și / sau numele de utilizator) a utilizatorului și parola.
 4. „Client” înseamnă o entitate cu o capacitate juridică suficientă, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale, care să facă obiectul drepturilor și obligațiilor ce impun prestarea Serviciului de către Furnizorul de servicii prin completarea formularului electronic de înregistrare disponibil pe site-urile Furnizorului de servicii.
 5. „Contul” se referă la contul individual al Clientului care permite utilizarea Serviciului. Contul va fi creat conform solicitării Clientului în cadrul subdomeniilor disponibile.
 6. „Utilizator” înseamnă Clientul sau angajatul Clientului care utilizează Serviciul și care este alocat unui anumit Cont. Angajatul Clientului este orice persoană identificată de Client în cadrul aplicației ca angajat al lui.
 7. „Taxă de abonament” înseamnă suma plătită în avans de către client pentru serviciul efectuat în perioada de decontare fixă lunară, în conformitate cu Grila de prețuri actualizată pe site-ul www.logbox.ro, plătit prin transfer bancar după eliberarea unui document contabil corespunzător de către Furnizorul de servicii sau prin sistemul electronic de plăți.
 8. „Perioada de decontare” înseamnă o perioadă de timp pentru care se achită taxa de abonament. Durata unei perioade de decontare poate fi de 1 lună, 6 luni sau 1 an, în funcție de opțiunea aleasă de către client.
 9. „Forța majoră” înseamnă tot ce poate apărea dincolo de sfera de aplicare și supraveghere a furnizorului de servicii.
 10. „Perioada de probă” înseamnă o perioadă de 15 zile consecutive, numărată din ziua în care un utilizator creează un nou cont în cadrul subdomeniilor disponibile. În acest timp, un nou utilizator are dreptul să utilizeze serviciul fără obligația de a plăti taxa de abonament.
 11. „Planul de abonare” înseamnă un domeniu de aplicare al serviciului, care trebuie efectuat în funcție de numărul de angajați înregistrați în aplicație de către client. Planurile speciale de abonament sunt la prețuri diferite.
 12. „Înregistrare” înseamnă completarea formularului de solicitare a unui cont de către client prin livrarea datelor personale și transmiterea lor către furnizorul de servicii. După înregistrare, furnizorul de servicii va contacta clientul pentru a confirma datele conținute în formular.
 13. „Acord” înseamnă acești termeni de serviciu împreună cu tabelul de plăți.
 14. „Tabelul de plată” înseamnă lista de tarife posibile disponibilă pe site-urile furnizorului de servicii. Tabelul de plată conține informații privind taxele de abonament (în funcție de planul de abonament) și, de asemenea, tarifele pentru alte servicii efectuate de prestatorul de servicii.
 15. „Anulare” înseamnă decizia clientului de a nu continua folosirea aplicației și de a nu achita o nouă taxă de abonament.
 16. „Perioada de grație” înseamnă o perioadă de 6 luni de la expirarea perioadei de probă sau a ultimei perioade de decontare în care furnizorul de servicii nu va șterge datele clientului fără ca el să solicite anularea contului. După această perioadă, furnizorul își rezervă dreptul de a șterge toate datele asociate contului clientului respectiv.

Dispoziții generale

 1. Termenii serviciului definesc regulile de utilizare a serviciului de către client.
 2. Prin utilizarea serviciului, clientul este de acord să respecte termenii acestuia în întregime.
 3. Accesul la serviciu este furnizat prin intermediul Internetului exclusiv utilizatorilor înregistrați.
 4. Fiecare client are dreptul la o singură inregistrare.

Drepturile și obligațiile clientului

 1. Clientul deține toate datele stocate în contul lui.
 2. Clientul are dreptul la asistență tehnică gratuită furnizată prin e-mail la suport[@]logbox.ro.
 3. Clientul este obligat să furnizeze date adevărate, exacte și complete în timpul procesului de înregistrare.
 4. Clientul este obligat să plătească taxa de abonament în termenele specificate în Termenii Serviciului, în conformitate cu planul de abonament la care se încadrează.

Drepturile și obligațiile furnizorului de servicii

 1. Furnizorul de servicii este obligat să efectueze investigarea, examinarea si analiza atenta a informațiilor pentru a face aplicația accesibilă și operațională, pentru care clientul plătește o taxă lunară de abonament.
 2. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a denunța serviciul, de a bloca accesul la contul clientului și de a șterge toate datele asociate contului în următoarele situații:
  1. Prezentarea de către client a unor date false, inexacte sau incomplete, care împiedică recunoașterea clientului în scopul decontării conturilor;
  2. Încălcarea de către client a oricărei prevederi a termenilor și condițiilor în cazul în care o astfel de încălcare împiedică în mod semnificativ desfășurarea în continuare a serviciului de către prestatorul de servicii;
  3. Ilegale sau contrare bunei utilizări a contului de către client.
 3. Furnizorul de servicii are dreptul de a actualiza aplicația și resursele tehnice utilizate pentru executarea serviciului și dreptul de a suspenda accesul la serviciu în timpul procesului de actualizare.
 4. Furnizorul de servicii are dreptul de a modifica prețul serviciului. Modificările potențiale intră în vigoare de la data publicării unui nou tabel de plată pe site-urile furnizorului de servicii, în care clienții existenți sunt obligați să respecte prevederile.

Serviciu, grilă de prețuri, abonament

 1. Furnizorul de servicii transmite planuri de abonare în conformitate cu tabelul de plată afișat și actualizat pe site-ul www.logbox.ro.
 2. Completând și depunând formularul de înregistrare disponibil pe site-urile furnizorului de servicii, clientul plasează o comandă pentru serviciu.
 3. Înregistrarea clientului are drept rezultat începerea perioadei de probă.
 4. Taxele de abonament sunt prețurile exprimate în lei (RON) și nu sunt purtătoare de TVA. Taxa de abonament poate suferi modificări conform negocierilor avute de către furnizorul de servicii cu clientul sau a ofertelor disponibile în momentul achitării acesteia pentru perioada de decontare aleasă.
 5. Taxa de abonament depinde de planul de abonament și este listată în tabelul de plată.
 6. Plata se efectuează prin intermediul unui transfer bancar către contul bancar menționat în factura proformă sau al unui sistem de plată.
 7. În cazul în care clientul nu efectuează o plată pentru taxa de abonament în timpul perioadei de probă, accesul la serviciu va fi blocat după încheierea perioadei de probă. Blocarea accesului înseamnă că serviciul nu va mai putea fi utilizat de către client. Furnizorul de servicii va stoca toate datele clientului.
 8. În cazul circumstanțelor menționate la punctul de mai sus, accesul la serviciu este deblocat după ce clientul plătește taxa de abonament pentru cel puțin o perioadă de decontare. Un client care a avut acces la serviciul deblocat nu are dreptul la o perioadă de încercare reînnoită.
 9. Clientul este obligat să plătească taxa de abonament pentru o anumită perioadă de decontare, în conformitate cu planul de abonament la care se încadrează, în avans, în ultima zi a perioadei de decontare sau înaintea acesteia. Plata se efectuează în contul bancar menționat în factura proformă generată sau folosind sistemul de plată. Odată ce plata a fost înregistrată, furnizorul de servicii va emite o factură și o va trimite la adresa de e-mail furnizată de client.
 10. În cazul în care clientul nu achită taxa de abonament în termenul specificat, furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a suspenda accesul la serviciu imediat.
 11. În cazul în care clientul dorește deblocarea accesului la serviciu după ce acesta a fost suspendat, o poate face prin achitarea unei facturi proforme existente, prin solicitarea unei noi facturi proforme sau prin achitarea taxei de abonament prin intermediul serviciului de plăți.
 12. Clientul are dreptul să anuleze serviciul în orice moment. Cu toate acestea, taxele de abonament care au fost deja plătite nu sunt returnate.
 13. În cazul în care clientul dorește anularea serviciului, acesta are dreptul la o copie a datelor stocate în contul lui. Copia datelor va fi solicitată de către client pe mail la suport[@]logbox.ro împreună cu menționarea anulării serviciului în timpul ultimei perioade de decontare sau înainte de împlinirea celor 6 luni de grație. După transmiterea datelor, furnizorul de servicii are dreptul de a șterge contul împreună cu toate datele clientului. În cazul în care clientul nu solicită datele înainte de solicitarea anulării serviciului, furnizorul de servicii are dreptul de a șterge contul împreună cu toate datele clientului.
 14. Clientul are dreptul de a schimba planul de abonament în orice moment în timpul perioadei de decontare.
 15. Suma datorată unei modificări a planului de abonament va fi decontată în baza tabelului de plăți proporțional cu timpul în care clientul a utilizat un anumit plan de abonament.
 16. În cazul în care planul de abonare scade de la mai mult la mai puțin, furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a nu returna plata pentru taxa de abonament care a fost deja efectuată. La solicitarea clientului, aceste plăți pot fi folosite pentru recalcularea perioadei de decontare în conformitate cu noul plan de abonare.
 17. În cazul în care planul de abonare crește de la mai puțin la mai mult, furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a solicita o nouă plată pentru diferența de timp până la finalizarea perioadei de decontare solicitate inițial în conformitate cu noul plan de abonare sau de a modifica perioada de decontare în conformitate cu noul plan de abonare.

Reclamații

 1. Clientul are dreptul de a adresa o plângere în legătură cu serviciul în orice moment.
 2. Furnizorul de servicii trebuie să investigheze o reclamație în termen de 10 zile lucrătoare, cu excepția cazului în care investigarea reclamației în acest termen nu este posibilă sau clientul nu a descris reclamația într-o manieră adecvată sau nu a furnizat detalii care să permită identificarea clientului. În astfel de cazuri, termenul de investigare a reclamației începe în ziua în care furnizorul de servicii poate, cu proptitudinea necesară, să răspundă la o plângere sau în ziua în care clientul furnizează detalii care să permită furnizorului de servicii să investigheze reclamația.
 3. Răspunsul la o plângere va fi trimis de furnizorul de servicii la o adresă de poștă electronică furnizată de client.

Protecția datelor personale

Informații despre regulile de prelucrare a datelor personale pot fi găsite în Politica de confidențialitate, care face parte integrantă din Termeni și condiții.

Răspundere

 1. Furnizorul de servicii refuză în mod expres orice răspundere pentru orice întrerupere a serviciului sau utilizare întreruptă în cazul:
  1. circumstanțe dincolo de controlul furnizorului de servicii (de exemplu, un caz de forță majoră);
  2. în cazul update-urilor, modificărilor sau întreținerea echipamentului sau a software-ului utilizat pentru furnizarea serviciului. În particular, clientul nu are dreptul la nicio revendicare dacă durata totală a serviciului care nu este disponibil nu depășește 24 de ore într-o perioadă de decontare;
  3. erori sau întârzieri în furnizarea de servicii, cu excepția cazului în care erorile sau întârzierile se datorează unei defecțiuni a furnizorului de servicii;
  4. daune cauzate de orice software (inclusiv malware) folosit de terțe părți sau de client.
 2. Răspunderea furnizorului de servicii pentru orice alte daune sau pierderi va fi limitată la de trei ori suma plătită pentru ultima perioadă de decontare. În cazul în care durata totală a întreruperii serviciului depășește 24 de ore în cadrul unei perioade de decontare și nu este cauzată din vina clientului, furnizorul de servicii, la solicitarea scrisă a clientului care conține numărul contului bancar al acestuia, va returna imediat partea din taxa de abonament proporțional cu durata de întrerupere a serviciului până la sfarsitul perioadei de decontare sau va credita partea menționată a taxei de abonament către perioadele viitoare de decontare, în funcție de alegerea clientului.
 3. Furnizorul de servicii refuză în mod expres orice răspundere pentru orice daune sau pierderi suferite de client în legătură cu funcționarea necorespunzătoare a serverelor utilizate pentru găzduirea aplicației sau în orice alte împrejurări în care acesta este eliberat de răspundere în conformitate cu prevederile legii privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice.
 4. Clientul este obligat să acopere orice daune rezultate din neglijența lui sau acțiuni contrare legii, Termenilor de Utilizare sau convențiilor sociale, indiferent de vina acestuia. În special, acest lucru înseamnă că furnizorul de servicii este eliberat de orice reclamații depuse de terți și clientul este obligat să acopere toate cheltuielile suportate de furnizorul de servicii sau orice altă terță parte ca urmare a acțiunilor clientului inclusiv, dar fără a se limita la taxele de depunere, onorariile avocaților și costurile de judecată rezultate din utilizarea de către client a serviciului.

Drepturile de autor și protecția datelor

 1. Toate materialele publicate pe site, inclusiv modul în care sunt prezentate, sunt protejate în conformitate cu cele menționate mai sus. Acest drept este limitat exclusiv de furnizorul de servicii, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres.
 2. Orice utilizare, reproducere sau distribuire a materialelor menționate la punctul de mai sus necesită o permisiune scrisă din partea furnizorului de servicii.

Dispoziții finale

 1. Utilizarea serviciului și a cererii este reglementată și interpretată în conformitate cu legislația din România.
 2. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a introduce modificări ale serviciului și ale aplicației, în special în ceea ce privește conținutul afișat și funcționalitatea oferită. Furnizorul de servicii își rezervă, de asemenea, dreptul de a înceta să ofere serviciul și / sau de a susține aplicația, precum și de a introduce modificări la termeni și condiții. Modificările din termeni și condiții vor fi valabile de îndată ce vor fi publicate pe site-urile furnizorului de servicii, cu excepția cazului în care clientul anulează serviciul în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării actualizărilor. În acest caz, serviciul va fi anulat la sfârșitul perioadei de decontare în care clientul a anulat serviciul. Același lucru este valabil și pentru modificările din tabelul de plată, diferența fiind că modificările devin efective în prima zi a perioadei de decontare, care urmează perioadei în care sunt publicate modificările din tabelul de plată.
 3. Orice litigii între părți care ar putea surveni din interpretarea și / sau punerea în aplicare a dispozițiilor din termenii și condițiile serviciului vor fi soluționate de instanța comună care are jurisdicția asupra sediului furnizorului de servicii.

Ultima actualizare a termenilor și condițiilor: 01.01.2019.